مزایای سینی کابل سبدی

✔ حداقل 25 درصد صرفه جویی در هزینه

✔ ایمنی و منحصر به فرد بودن

✔ انتقال حرارت بهتر

✔ جلوگیری از انباشت گرد و غبار

✔ بازرسی چشمی و کنترل راحت

✔ سرعت و قابلیت انعطاف پذیری در نصب

✔ عدم ایجاد میدان های مغناطیسی مزاحم

✔ جلوگیری از آسیب به کابل ها