اتصالات جانبی سینی مش

اتصالات جانبی سینی مش

اتصالات جانبی مش متال برای کمک به نصب راحت سینی کابل ها در حالت ها و اشکال مختلف استفاده می شود.

برای ایجاد اتصالات در سینی کابل نیازی به فرآیندهایی مانند جوش نیست و فقط کافی است با استفاده از تجهیزات جانبی مخصوص مش متال و یک عدد قیچی مفتول به راحتی سینی کابل ها را به اشکال مختلف تبدیل کرد و متناسب با محیط در مکان مورد نظر نصب شود.