اتصالات جانبی سینی مش

اتصالات جانبی مش متال برای کمک به نصب راحت سینی کابل ها در حالت ها و اشکال مختلف استفاده می شود.

برای ایجاد اتصالات در سینی کابل نیازی به فرآیندهایی مانند جوش نیست و فقط کافی است با استفاده از تجهیزات جانبی مخصوص مش متال و یک عدد قیچی مفتول به راحتی سینی کابل ها را به اشکال مختلف تبدیل کرد و متناسب با محیط در مکان مورد نظر نصب شود.

براکت تخت

مناسب برای سینی کابلهایی با عرض های متفاوت

براکت دیواری

مناسب برای سینی کابل هایی با عرض ۶۰ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر

براکت دیواری تقویت شده یک طبقه

مناسب برای سینی کابل هایی با عرض ۴۰۰ میلیمتر تا ۶۰۰ میلیمتر

براکت دیواری تقویت شده دو طبقه

مناسب برای سینی کابل با عرض های متفاوت با قابلیت قرارگیری دو سینی کابل در یک ردیف

براکت سقفی

مناسب برای سینی کابل با عرض های ۶۰ میلی متر تا ۳۰۰ میلی متر

براکت آویز

مناسب برای سینی کابل با عرض های متفاوت

تسمه پانچ شده

کمک به اتصال سینی کابل ها به یکدیگر و اتصال خم و زانویی

بست اتصال ( کوپلر )

اتصال دو قسمت مستقیم در سینی کابل و ایجاد خم و زانویی در مسیر