استخدام

"*" indicates required fields

مشخصات فردی

لطفا فارسی تایپ کنید
تاریخ تولد*
منطبق بر اطلاعات شناسنامه
شماره در دسترس و روشن
لطفا انتخاب فرمایید:
وضعیت خدمات سربازی*
مستند و قابل ارائه
وضعیت تأهل*
در حال حاضر:
آدرس محل سکونت فعلی

مشخصات شغلی و تحصیلی

اگر مدرک دانشگاهی ندارید، در قسمت رشته و گرایش بنویسید ندارم.
متقاضی چه شغلی هستید؟
چند سال در این شغل سابقه دارید؟
قابل ارائه و استعلام
وضعیت حال حاضر را انتخاب کنید.
عنوان دقیق رشته تحصیلی:
عنوان دقیق گرایش تحصیلی:

سایر اطلاعات و ارسال

تاریخ شروع به کار*
از چه تاریخی آماده شروع به کار هستید؟
چگونه با مش متال آشنا شده اید؟
ارسال رزومه در صورت تمایل. (ضروری نیست اما امتیاز ویژه دارد.)
Max. file size: 2 MB.